Menu
Your Cart

Consultoria de lideratge

Lideratge que transforma

Deep Human Consulting

A Saltor Talent som especialistes en l'acompanyament profund de CEOs, empresaris, executius i del millor talent perquè generin màxim valor en un entorn post-Covid, amb ecosistemes de negoci dinàmics i de canvis ràpids. Perquè creiem que un bon lideratge pot transformar una companyia.

Ho aconseguim creant canvis profunds a través de la motivació, la visió estratègica de negoci i mitjançant processos participatius i eficients que s'integren en el dia a dia. Més de 4.000 hores de sessions amb directius ens avalen.

Assessorar, actuar, canviar

Transformació digital
Ajudem l'organització a evolucionar a la seva cultura perquè pugui desenvolupar i executar amb èxit la seva estratègia digital.

> Cultura i operativa digital.
> Lideratge digital.

Talent d'alt valor
Assessorem en els reptes del talent com a factor diferencial impactant en els resultats del negoci, el compromís i el benestar de les persones.

> Gestió integral del talent.
> Onboarding executiu.
> Upskilling.

Lideratge estratègic
Treballem per ajudar a definir la visió estratègica i la cultura a l'alta direcció ia connectar-les amb resultats mesurables dins de l'operativa diària.

> Alineació estratègica i cultural.
> Comitè de direcció d'alt impacte.

Organització d'alt impacte
Donem suport a l'organització per adoptar principis àgils i d'alt rendiment, per poder respondre més ràpidament i eficientment a les noves dinàmiques dels mercats.

> Canvi cultural: organització AGILE.
> Equip d'alt rendiment a entorns VUCA.
> Alta productivitat en un entorn virtual.

Consultoria de lideratge